Searched for: Pietruszewski in  Contains Exact Match  Illustrations (3)


Click on a column header to sort table.


Illustration Name Atlas Name State Date
Peterson, Pietruszewski, Pinkerton, Pokrzywinski, Poolman, Potucek, Pribula, Przybylski, Ranstrom, Rapacz, RehmMarshall County 1982 MN 1982
Pietruszewski, Pittman, Polansky, Rabenhorst, Reese, Reierson, Riopelle, Rivard, Rokke, Roley, RoseMarshall County 1982 MN 1982
Torkelson, Hedne, Torkelson, Stusynski, Hodne, Kostrzewski, Pietruszewski, Renstrom, Kuznia, StusynskiMarshall County 1982 MN 1982