Searched for: Koelker  Contains Exact Match  Illustrations (3)


Click on a column header to sort table.


Illustration Name Atlas Name State Date
Klaren, Klaus, Klein, Lkima, Knipper, Koelker, Koopann Delaware County 1979 IA 1979
Knipper, Koch, Koelker, Krapfl, Kroeger, Krogmann, Kruse, Kula, Kunde, Kurt, Lamont Delaware County 1988 IA 1988
Koelker, Geers, Brunsman, Fisher, Klaus, Gaul, Kinton, Neihaus, Gull, Platten, Hosch, Takwat, Pasker, Mullis Delaware County 1968 IA 1968